Minihus – Aurland

Dette er et pågående samarbeidsprosjekt med Snædis Bjarnadottir og Aurland kommune, hvor fokuset ligger i å bygge mindre, mer økonomisk, mer miljøvennlig og mer på beboers premisser. Å utfordre tendensen i hva et hjem er. Å bidra inn i debatten om fellesskap-tankegangen, kollektive løsninger og selvbyggeri. Les mer her

konferanse_leknes_20173konferanse_leknes_20176konferanse_leknes_20178konferanse_leknes_201710konferanse_leknes_201712