Møteplassen – Aurlandsvangen

Aurland kommune  satt i gang et forprosjekt kalt Møteplassen – Aurlandsvangen høsten 2016, hvor målet var å danne grunnlag for utvikling av Aurlandsvangen som en god møteplass hvor innbyggerne stod i sentrum. Gøran var prosjektleder i denne fasen, som ville fokusere på mobilisering og medvirkning. Utgangspunktet for prosjektet var å samle alle krefter på Vangen; grunneiere, beboere, næring, brukere og besøkende, for å løfte Vangen og sjøfronten fram og skape en levende møteplass. Denne fasen av prosjektet gikk frem til februar 2017. Rapporten finner du her