Mulighetsstudie – Sølen Landskapsvernområde

Sølen verneområdestyre vedtok prosjektplan for besøksforvaltning i Sølen landskapsvernområde 3. desember 2015. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på
besøksforvaltningen i verneområdet.Dette for å ivareta naturverdiene, gi bedre opplevelser for brukerne og gi økt mulighet for lokal verdiskaping. Prosjektet skal sørge for samkjøring mellom merkevarestrategien for Norges nasjonalparker og utvikling av felles besøksforvaltning og besøksstrategi i Sølen landskapsvernområde med tilgrensende naturreservat. Dette prosjektet ser på mulighetene og trekker noen føringer for videre arbeid med utvikling av Sølen Landskapsvernområde, med fokus på Innfallsport – sti- og formidlingsplan. Et samarbeidsprosjekt med Kristian Bjørnstad. Prosjektet kan sees her

forprosjektrapport_hoved_110717_Side_10