Besøksforvaltning – Vestnorsk fjordlandskap

«Over heile verda er reiseliv den største trusselen mot verdsarvområda. Samtidig er reiselivet også den største moglegheita til verdiskaping i dei same områda. Gjennom samarbeidet med Unesco kan me bli ein pilot for korleis det går an å utvikla ei berekraftig forvalting av slike område.»                                                                 – Hentet fra siden til Nærøyfjorden verdsarpark.

Et FoU-prosjekt med Nærøyfjorden verdsarpark, TØI og NMBU. Prosjektleder er Hanne Lykkja. Gøran har fungert som prosjektmedarbeider og har blant annet vært med på å utvikle landskapsanalysen for Nærøyfjorden og Geirangerfjorden.