Møteplassen – Aurlandsvangen

Aurland kommune  satt i gang et forprosjekt kalt Møteplassen - Aurlandsvangen høsten 2016, hvor målet var å danne grunnlag for utvikling av Aurlandsvangen som en god møteplass hvor innbyggerne stod i sentrum. Gøran var prosjektleder i denne fasen, som ville fokusere på mobilisering og medvirkning.

Minihus – Aurland

ette er et pågående samarbeidsprosjekt med Snædis Bjarnadottir og Aurland kommune, hvor fokuset ligger i å bygge mindre, mer økonomisk, mer miljøvennlig og mer på beboers premisser.